Προσθετική

 

 

 

 

Σχηματική απεικόνιση

Κατασκευή  ολοκεραμικών   σε  τέσσερα  δόντια Κατασκευή  ολοκεραμικών  σε  δέκα  δόντια Κατασκευή στεφανών & όψεων πορσελάνης στα δόντια της άνω γνάθου Κατασκευή στεφανών (θηκών) στα έξι πρόσθια δόντια λόγω έντονων αποτριβών Κατασκευή γέφυρας επτά δοντιών Κατασκευή οκτώ στεφανών επί δοντιών & εμφυτευμάτων Κατασκευή οκτώ στεφανών επί δοντιών & εμφυτευμάτων Κατασκευή κρεμαστής γέφυρας τεσσάρων δοντιών Κατασκευή χυτού άξονα & στεφάνης στον κυνόδοντα Κατασκευή ολοκεραμικής γέφυρας τεσσάρων δοντιών Κατασκευή στεφάνης στον πλάγιο τομέα Κατασκευή γέφυρας Κατασκευή χυτών αξόνων και  στεφανών στους τέσσερις τομείς Κατασκευή γέφυρας με δύο στηρίγματα Κατασκευή  γεφυρών  άνω  &  κάτω Κατασκευή γέφυρας Κατασκευή δύο στεφανών Κατασκευή δύο στεφανών για αισθητικούς κυρίως λόγους Κατασκευή γέφυρας με τρία στηρίγματα Κατασκευή  γέφυρας Αντικατάσταση γεφυρών Κατασκευή στεφάνης Κατασκευή γέφυρας Κατασκευή γέφυρας έξι δοντιών Κατασκευή γέφυρας τριών δοντιών Κατασκευή χυτού άξονα & στεφάνης Κατασκευή δύο στεφανών Κατασκευή στεφανών Κατασκευή χυτού άξονα & στεφάνης Κατασκευή γέφυρας δέκα δοντιών Κατασκευή χυτού άξονα και στεφάνης Όψεις πορσελάνης Γέφυρα έξι δοντιών Προσθήκη έξι δοντιών

  5

πριν                                                         μετά