Διάφορα περιστατικά εμφυτευμάτων

Τοποθέτηση πέντε εμφυτευμάτων μετά την εξαγωγή των δύο γομφίων δεξιά και την τοποθέτηση μοσχεύματος (δείτε την επόμενη Φώτο)

Στο περιστατικό της προηγούμενης φώτο τοποθέτηση των τριών στεφανών αριστερά

Τοποθέτηση έξι εμφυτευμάτων.

Στο  περιστατικό  της  προηγούμενης  φώτο  τοποθέτηση  γέφυρας  επί  δύο  εμφυτευμάτων κάτω

Τοποθέτηση  τριών  εμφυτευμάτων

Γέφυρα επί τριών εμφυτευμάτων

Τοποθέτηση  ενός  εμφυτεύματος

Στο  περιστατικό  της  προηγούμενης  φώτο  τοποθέτηση  στεφάνης  επί  του  εμφυτεύματος

Τοποθέτηση στεφάνης επί εμφυτεύματος

Τοποθέτηση  στεφάνης  επί  εμφυτεύματος

Τοποθέτηση στεφάνης επί εμφυτεύματος

Τοποθέτηση στεφάνης επί εμφυτεύματος

Τοποθέτηση στεφάνης επί εμφυτεύματος

Τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος

Τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος

Τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος

Τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος

Τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος

Τοποθέτηση πέντε εμφυτευμάτων