Άξονες Ενδοριζικοί

Τοποθέτηση χυτού ενδορριζικού άξονα τριών τεμαχίων και στεφάνης