Εμφυτεύματα

Κατασκευή γέφυρας επί εμφυτευμάτων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΡΙΩΝ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
1ο  Περιστατικό Τοποθέτηση τριών εμφυτευμάτων στην άνω γνάθο

Η άνω γνάθος όπως φαίνεται σε γύψινο εκμαγείο κατά την έναρξη των εργασιών

 

Τοποθέτηση τριών εμφυτευμάτων και χυτών αξόνων στις ρίζες

 

 

Κοχλίωση των abutments επί των εμφυτευμάτων

 

 

Δοκιμή μεταλλικού σκελετού επί των κολοβωμάτων

 

 

Η εργασία επάνω στο γύψινο εκμαγείο

 

 

Η εργασία τοποθετημένη στο στόμα

 

 

Η εργασία τοποθετημένη στο στόμα

 

 

 2ο Περιστατικό Τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος στην κάτω γνάθο

Τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος

Μετά την κοχλίωση του κολοβώματος

Μετά την τοποθέτηση της στεφάνης

3ο Περιστατικό Τοποθέτηση τριών εμφυτευμάτων στην κάτω γνάθο και κατασκευή επένθετης οδοντοστοιχίας

Τοποθέτηση των τριών εμφυτευμάτων

Κοχλίωση μεταλλικής μπάρας επί των εμφυτευμάτων

Η  επένθετη  οδοντοστοιχία

Κάτω επιφάνεια με τις αντίστοιχες υποδοχές

 

 

Επάνω επιφάνεια

 

 

Η οδοντοστοιχία στο στόμα