Σχηματικές Απεικονίσεις

ΣΥΝΗΘΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ
(ενδεχόμενη παράταση του χρόνου ανατολής δεν συνεπάγεται και παθολογική κατάσταση)

 

 

 

 

Φυσική οδοντοστοιχία

 

 

 

 

Η δομή του δοντιού

 

 

 

 

Εξέλιξη της τερηδόνας στις σχισμές

 

 

 

 

Εξέλιξη τερηδόνας στο σημείο επαφής των δοντιών (παρατηρήστε στις τελευταίες εικόνες πως παρά την εκτεταμένη βλάβη η τερηδόνα είναι ελάχιστα αντιληπτή επιφανειακά)

 

 

 

 

Σχηματική απεικόνιση ενδοδοντικής θεραπείας («απονεύρωσης»)

 

 

 

 

Σχηματική απεικόνιση στεφάνης (θήκης) που τοποθετείται σε περίπτωση εκτεταμένης καταστροφής του δοντιού

 

 

 

 

Σχηματική απεικόνιση αντικατάστασης δοντιού

με εμφύτευμα
με γέφυρα