Κάταγμα Δοντιού

Σπασμένο Δόντι
Κομμάτι σπασμένου Δοντιού

 

 

 

 

 

 

Κάταγμα τομέα σε παιδί όπου έχει διατηρηθεί το σπασμένο τμήμα του δοντιού

Τοποθέτηση ενδορριζικού άξονα υαλλονημάτων
Τελικό αποτέλεσμα μετά την συγκόλληση