Χειρουργικά

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστου φρονιμίτη

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστου φρονιμίτη

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστου φρονιμίτη

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστου φρονιμίτη

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστου φρονιμίτη

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστου φρονιμίτη

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστου φρονιμίτη

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστου φρονιμίτη

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστου φρονιμίτη

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστου φρονιμίτη

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστου φρονιμίτη

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστου φρονιμίτη

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστου φρονιμίτη

Εξαγωγή  ριζών με έντονες κάμψεις

Εξαγωγή εγκλείστου κυνόδοντα

Εξαγωγή  φρονιμίτη με έντονες παραμορφώσεις ριζών

Εξαγωγή φρονιμίτη με έξι ρίζες

Αφαίρεση  ρίζας με ακρορριζικές κύστεις

Ακρορριζεκτομή πέντε δοντιών αφαίρεση κύστης (λευκό περίγραμμα) & τοποθέτηση μοσχεύματος

Χειρουργική αφαίρεση όγκου κυήσεως (πυογόνο κοκκίωμα)

Αφαίρεση κύστης

Αφαίρεση ορθοδοντικού bracket έγκλειστου στο οστό για αρκετά έτη

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστου κυνόδοντα με έντονη κάμψη στο ακρορίζιο

αφαίρεση ινώματος

      πριν
πριν


μετά