Πότε είναι Απαραίτητες οι Γέφυρες;

Η γέφυρα συνιστάται όταν έχετε χάσει ένα ή και περισσότερα δόντια. Τα γειτονικά δόντια έχουν την τάση να μετακινούνται προς τα κενά που αφήνουν τα δόντια που λείπουν, με αποτέλεσμα να έχετε προβληματική δήξη. Η ανωμαλία που δημιουργείται από τα κενά αυτά μπορεί να προκαλέσει πάθηση των ούλων και της κροταφογναθικής άρθρωσης.

Οι γέφυρες στηρίζονται στα φυσικά δόντια ή στα εμφυτευμένα, τα οποία βρίσκονται στις δύο άκρες του κενού διαστήματος. Στα δόντια αυτά, στηρίζεται η γέφυρα, η οποία φέρει ένα ή περισσότερα τεχνητά δόντια. Όπως και με τις θήκες, έτσι και με τις γέφυρες έχετε επιλογές υλικών, τις οποίες θα σας βοηθήσει να κάνετε ο οδοντίατρός σας, ανάλογα με τη θέση της γέφυρας στο στόμα σας και το κόστος. Οι γέφυρες από πορσελάνη και κεραμικό υλικό προσαρμόζονται στο χρώμα των φυσικών σας δοντιών καλύτερα.